6/01/2021 | Pers

Steeds meer bouwbedrijven dreigen de covid-crisis financieel niet te redden

Transparantie en financieel bewustzijn moet faillissementen voorkomen

Steeds meer bouwbedrijven dreigen de covid-crisis financieel niet te redden. Dit financiële noodlot valt mogelijk te voorkomen. Bedrijven hebben een gezondere cashflow als ze inzetten op transparantie en het financiële bewustzijn van medewerkers vergroten. Dat stelt Brickton, development hub van de bouwbranche.

Lajos Walbeek, oprichter en managing partner van Brickton: “Onverwachte crisissen als covid-19 vallen niet te voorspellen. Wat wel te voorspellen valt, is hoe een bedrijf zijn cashflow beheert. Steeds meer bouwbedrijven worstelen daarmee, terwijl dat niet nodig is. We raden bedrijven aan om in te zetten op transparantie en het financiële bewustzijn van medewerkers te vergroten. Dat een gezonde cashflow essentieel is, moet overal in de bouwketen doordringen.”

Financiën bouwsector in geding
De bouwsector worstelt al langer met haar solvabiliteit. Walbeek: “Dat komt allereerst doordat de marges voor veel bedrijven steeds lager worden, wat de winstgevendheid onder druk zet. Tegelijkertijd wordt de looptijd van projecten steeds langer. Daardoor veranderen bijvoorbeeld de inkoopprijzen, terwijl het project nog loopt. Dat maakt het lastig om het financiële overzicht van een bouwproject te behouden.”

“Daarnaast weten veel werknemers vaak niet wat de inkoopkosten voor bepaald materieel is of hoeveel tijd een bepaald proces kost. Daardoor is het voor veel werknemers lastig om de juiste beslissingen te nemen op financieel vlak. Door de covid-crisis raken dit soort processen in een stroomversnelling en komen bedrijven echt onder druk te staan.”

Oplossing voor solvabiliteit
Walbeek stelt dat er twee oplossingen zijn om de solvabiliteit van bouwbedrijven te verbeteren. “Het is spannend maar wel nodig om meer informatie met werknemers te delen. Het geeft ze meer inzicht in de cashflow van de organisatie en laat ze zien dat het nodig is om op tijd te factureren. Zo valt de winstgevendheid te waarborgen. Zonder goed facturatieproces, lopen organisaties achter de feiten aan. Financiële rapportages gebeuren nog vaak op maandbasis, maar het is belangrijk om er dagelijks bewust van te zijn.”

Ook heeft niet iedereen het financieel bewustzijn dat nodig is. “Als opleider van de bouw spreken we steeds meer organisaties die hun professionals financieel bewustzijn willen laten ontwikkelen. Deze financiële vaardigheden zijn nodig om de financiële toekomst van die bouwbedrijven te waarborgen, tijdens en na de covid-crisis.”