21/04/2021 | Pers

Brickton sluit zich aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

86 partners tekenen de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Op donderdagmiddag 8 april, tijdens de Innovatie Expo, tekenen 48 nieuwe partners virtueel de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Brickton, development hub in de bouw, is trots om als enige opleider in de bouw zich bij dit gezelschap te voegen. Hiermee komt het totaal op 86 partners die samen werken aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Eén van die opgaven is om de komende jaren een miljoen woningen te realiseren, op een duurzame en energie-neutrale manier.

Brickton bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

In de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen werken steden, provincies, Rijk, bouwbedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties zij aan zij om gezamenlijke ambities op het gebied van duurzaam bouwen te verwezenlijken.

Lajos Walbeek, directeur van Brickton: “In City Deals wordt er samengewerkt aan de toekomst van stedelijk Nederland. We zijn trots en verheugd dat we onderdeel mogen zijn van deze veelbelovende ketensamenwerking. We staan voor een flinke uitdaging: het woningtekort oplossen, zonder het milieu te belasten. Dat lukt alleen als we de handen ineenslaan en bovenal professional (blijven) ontwikkelen in effectieve samenwerking.”

Een miljoen huizen bouwen

De komende jaren moeten een miljoen woningen gerealiseerd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Tegelijk staat de bouwsector voor de opgave om dit duurzaam en energieneutraal te doen, zonder grondstoffen uit te putten en zonder uitstoot van CO2 en stikstof.

De centrale ambitie van de deelnemers in deze City Deal is dan ook om van de bouwsector een drijvende kracht te maken voor de circulaire economie. De komende jaren zal veel moeten veranderen in de manier waarop er gebouwd wordt en de materialen waarmee dat gebeurt.

“Vooral de manier waarop we werken en wat dat van professionals vraagt, wordt steeds belangrijker. Dat zien wij ook terug in het Ontwikkelparcours van Programma de Bouwstroom (een samenwerking tussen AedesNetwerk Conceptueel Bouwen en Brickton), waarin we corporatiemedewerkers inspireren en aanzetten tot conceptueel bouwen. Dit ontwikkelparcours moet een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie van traditioneel opdrachtgeverschap naar conceptueel bouwen. Alleen met professionals die hierop getraind zijn kunnen we deze transitie waarmaken”, aldus Walbeek.

Conceptueel bouwen maar ook bouwmethoden zoals industrieel, demontabel en bio-based bouwen zullen een rol spelen in deze City Deal. Er wordt gezocht naar nieuwe waarderingsmethoden om circulair en demontabel bouwen betaalbaar en financierbaar te maken. Op deze manier draagt de bouwsector bij aan de circulaire economie en dragen innovatie en duurzame bouwtechnieken bij aan een waardevolle gebouwvoorraad. Deze City Deal laat zien dat circulair en conceptueel bouwen bijdragen aan de betaalbaarheid en de voortgang van de bouwagenda.

Over City Deals

In de City Deals werken gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties in gelijkwaardigheid samen aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Inmiddels zijn 27 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid. City Deals zijn in diverse onderzoeken van o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving en de NSOB aangemerkt als krachtige voorbeelden van bestuurlijke innovatie. In 2019 werd aan City Deals een Best Practice-certificaat toegekend tijdens de European Public Sector Awards. Lees meer over City Deals.

Partners City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

De volgende partijen sluiten zich op 8 april aan bij de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen:

Steden: Venlo, Alphen aan den Rijn, Eindhoven, Amersfoort, Boxtel, Dordrecht, Zaanstad, Purmerend.
Provincies: Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht.
Overige partners: Centrum Hout, Groen Ontwikkelfonds Brabant, Biobased Creations, Bouwend Nederland, MVO Nederland, BTIC, Brickton, AM Vastgoed, ASR, Blue City, Rabobank, Trivire, Buro Kade, Chainable, De Leidse Sleutels, Healthy Homes, TNO, Stichting Verhuurders Haaglanden, The New Block, Treeport,  Stichting Probos, Koopmans Bouw, Parteon, Coup-Group, Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, Woonbron, Pioneering.

Founding partners:

Steden: Leiden, Den Haag, Almere, Utrecht, Leeuwarden, Nijmegen
Provincies: Zuid-Holland, Flevoland
Rijksoverheid: LNV, BZK (BFR, B&E, WM), I&W
Private Partijen: Dura Vermeer, Van Wijnen, BAM, Bouwfonds Property Development (BPD), ASN Bank, Madaster Services Netherlands, Sustainer Homes, Sweco Nederland, ITMOOS, New Horizon, Urban Climate Architects, Finch Buildings, Cepezed projects, Rc Panels
Kennisinstellingen: Universiteit Utrecht (Urban Futures Studio), Hogeschool van Amsterdam, TU Delft (The Green Village) en de Hogeschool Utrecht
Netwerkorganisaties: Platform31, Cirkelstad, De Bouwcampus, Stichting C-creators, iCircl, Netwerk Conceptueel Bouwen, Holland Houtland, Dutch Green Building Council
Vereniging van WoningcorporatiesAedes