3/11/2020 | Interviews

Kijk op Conceptueel Bouwen met Thom de Wit

Naam: Thom de Wit
Functie: Conceptontwikkelaar bij Woonwaard – Ontwikkelaar van nieuwbouw en strategisch vastgoedbeheer

Wat is Conceptueel Bouwen volgens jou?

Conceptueel Bouwen zou ik omschrijven als bouwen volgens een gestandaardiseerd catalogus product. Hierin is veel vooraf bepaald door de aanbieder van het product, waarbij de afnemer opties en keuzes heeft om het product naar zijn keuze aan te passen. Conceptueel Bouwen kan vergeleken worden met het kopen van een auto. Je kiest een bepaald merk en een model waaraan je dan met verschillende optiepakketten dingen kunt aanpassen. Bij conceptueel bouwen is het altijd vooraf bekend wat de kosten zijn en ontzorgt de aanbieder de afnemer door niet alleen verantwoordelijk te zijn voor het eindproduct, maar ook voor het proces.

Wat is jouw ervaring met Conceptueel Bouwen?

Vanuit de woningcorporatie waar ik werk, Woonwaard, hebben we projecten gerealiseerd met verschillende concepten, zoals: Morgen Wonen van VolkerWessels, Fijn Wonen van Van Wijnen en Finch Buildings van De Groot Vroomshoop.

Hoe is dat tot stand gekomen binnen Woonwaard?

Toen ik 3,5 jaar geleden bij Woonwaard begon was renoveren op basis van nul-op-de-meter-woningen net in een stroomversnelling aan het raken. Daar werkte de grootste bouwers van Nederland samen met corporaties aan. Nul-op-de-meter betekent bestaande woningen zo renoveren dat ze energieneutraal zijn, bijvoorbeeld door het isoleren van jaren 60 woningen. Woonwaard was één van de eerste corporaties die hieraan meewerkte. Al snel kwam de vraag of nieuwbouwprojecten met een vooruitkijkende blik nul-op-de-meter gemaakt konden worden. Vanuit Woonwaard zijn ze voor deze nieuwbouw-vraag in eerste instantie samen gaan werken met een lokale bouwer en een architect. Dat bleek alleen erg traag te gaan en het leverde niet de woningen op die men wilde. Ik heb dit project toen overgenomen en op zoek gegaan naar gestandaardiseerde woningen met nul-op-de-meter die we konden inkopen. In plaats van het zelf te bedenken ben ik gaan kijken naar het aanbod in de markt. Dat was het Morgen Wonen project, dit aanbod sloot namelijk aan op de vraag.

Waar ben je tegenaan gelopen in dit eerste Conceptueel Bouwen project en hoe is dit opgelost?

De voorfase is heel succesvol verlopen. Wij hebben onze criteria neergelegd en Morgen Wonen heeft op basis daarvan een aanbieding gedaan. Gelukkig met voldoende ruimte om aanpassingen te doen. Morgen Wonen heeft alle vergunningaanvragen gedaan bij de gemeente en heeft een productpresentatie met uitleg over industriële productie aan de welstandscommissie verzorgd. In samenwerking met Morgen Wonen en de welstandcommissie is er een mooi standaardproduct van gemaakt. De uitvoering was helaas wat minder; voor de sociale woningbouw waren er onderdelen nog niet helemaal uitontwikkeld en hoewel de productielijn goed was was de montageploeg nog niet voldoende ingewerkt te zijn. Hierdoor ontstonden er wat problemen op de bouwplaats. Dit heeft helaas het project vertraagd en er zijn onnodige fouten gemaakt. Maar ook dit hoort bij een eerste project. De bouwer heeft zijn excuses gemaakt en ervan geleerd. Juist dit is het mooie van Conceptueel Bouwen: deze fouten worden nu meegenomen en een volgende keer niet weer gemaakt.

Hebben jullie nog meer projecten met Conceptueel Bouwen op de planning staan?

We hebben voorlopig vooral aanvragen voor gestapelde bouw staan. In de portefeuille van Woonwaard zitten veel woningen met de focus op bouwen voor de komende demografische ontwikkelingen in de bebouwde kom. Juist deze projecten zijn nog moeilijk te verwezenlijken met Conceptueel bouwen omdat er rekening dient te worden gehouden met te veel factoren. Woonwaard is nu aan het kijken naar houtbouw conceptwoningen. Modulaire eenheden die naar de bouwplaats gebracht en dan gestapeld worden. Conceptuele houtbouwers zijn in Nederland nog te dun gezaaid, er is te weinig concurrentie. In Nederland zijn eigenlijk nog bijna geen houtbouw concepten te vinden waar de kinderziektes al uit zijn, en juist dat is bij Conceptueel Bouwen wel belangrijk – je kiest hier juist voor omdat het geen unieke projecten zijn zonder kinderziektes.

Op welke manier kan de training ‘Het ontwikkelparcours van Het Programma De Bouwstroom’ helpen bij het realiseren van meer Conceptueel Bouwen projecten?

De overgang naar Conceptueel Bouwen is vooral een culturele kwestie. Net zoals duurzaamheid, dat is nu gemeengoed terwijl het een paar jaar geleden meer een luxe ding was. Een aantal corporaties en bestuurders hebben nog niet de vooruitstrevende houding om wat met Conceptueel Bouwen te doen. Het “Ja, maar” gehalte is nog erg hoog als het over Conceptueel Bouwen gaat en als je Conceptueel Bouwen wil invoeren, heb je vaak veel discussies met collega’s, bestuurders en toezichthouders.

De training kan helpen om het nut en de noodzaak van Conceptueel Bouwen in te laten zien, meer draagvlak te creëren binnen corporaties en organisaties mee te krijgen. Om Conceptueel Bouwen succesvol te laten zijn moeten er gelijkgestemden zijn en/of gecreëerd worden. Je wil eigenlijk dat alle medebeslissers in dezelfde denklijn zitten zodat de innovator geen roepende in de woestijn blijft. Daar helpt deze training heel goed bij. Het is niet meer genoeg om slechts één persoon naar deze training te sturen, dat gaat niet de verandering teweegbrengen die we nodig hebben. We moeten zorgen dat de minderheid die nu met Conceptueel Bouwen aan de slag is de meerderheid wordt. Daar kan deze training aan bijdragen. Ik denk echt dat de sleutel in de omgeving ligt, in de corporatie cultuur. Dit zie je ook terug in de training; om hetgeen wat je leert ook mee terug de organisatie in te nemen. Hoe krijg je, zonder heel veel frustratie, de eigen organisatie mee? De beste oplossing? De gehele organisatie naar de training sturen!

Zou jij de training aanbevelen aan je collega’s en zo ja waarom?

Ja, dat zou ik zeker doen! Ik raak er steeds meer van overtuigd dat het niet alleen om de inhoud gaat. Intrinsieke motivatie is belangrijker dan inhoud. Als jij iets wilt dan zoek je manieren, redenen en argumenten die daarbij passen. De inhoud is een afgeleide van de motivatie die erachter zit. De inhoud over Conceptueel bouwen zit helemaal goed in deze training, en je wordt geholpen aan de juiste manieren en argumenten.

Ik beveel deze training echt aan, niet alleen vanwege de inhoud over Conceptueel Bouwen maar vooral om de stimulering en inspiratie die ervan uit gaat om ermee te gaan werken. Het waarom en hoe komen echt wel goed, het begint bij jou. Dus ga naar die training en zorg dat jouw ‘waarom’ gevuld wordt zodat je dat binnen jouw organisatie kunt verspreiden.

Inschrijven voor deze training kan via deze link.