11/02/2021 | Interviews

Ric Leenders over veranderingen binnen woningcorporaties

Naam: Ric Leenders

Functie: Accountmanager en adviseur verduurzaming en focust zich op Conceptueel Bouwen binnen woningcorporaties.

Ric, je bent werkzaam bij woningcorporatie Antares. Wat is jouw missie binnen deze organisatie?

“Binnen Antares richt ik mij voornamelijk op de verduurzaming van woningen. Samen met collega’s van het team strategie focussen we ons op de ontwikkelingen van onze woningcorporatie op de lange termijn. De overheid legt ons meerdere doelstellingen op waardoor we onze manier van bouwen moeten aanpassen. Zo kijken we naar de mogelijkheden om de bouw in 2050 CO2 neutraal te maken, focussen we ons op het verhelpen van het woningtekort en hoe we dit zo snel mogelijk kunnen doen met de juiste middelen”.

Dat zijn flinke aanpassingen. Wat zijn op het moment de grootste uitdagingen?

“Het woningtekort en verduurzaming zijn beide een grote opgave als je het mij vraagt. Er is bestaand vastgoed, waarvan zo’n 2,5 miljoen sociale huurwoningen. Er zullen jaarlijks bijna 100.000 woningen bijgebouwd moeten worden tot aan 2030, maar er moeten ook merendeels woningen aangepast worden conform de nieuwe eisen. Dat zijn forse investeringen”.

Verduurzaming van de bouw en de vraag naar woningen. Gaat dit hand in hand met Conceptueel Bouwen?

“Ik zie hierin inderdaad een hele grote link. Wij hebben als woningcorporatie een aantal jaar geleden al besloten om niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden tijdens de renovatie van woningen. Het doel is om een continu proces te realiseren. Dit is noodzakelijk als je je realiseert dat in de bouw de capaciteit terugloopt. Veel aannemers hebben meer dan genoeg werk maar onvoldoende medewerkers. Dat proberen we op te vangen in de bestaande bouw met renovatie en door langjarige afspraken te maken. Bij nieuwbouw zien we er echter veel meer toekomst in om pre-fab (Conceptueel) te gaan bouwen. Dat is iets wat ik al vaker intern aangeef. Dit brengt ook verduurzaming met zich mee omdat hierdoor processen veel sneller en efficiënter gaan maar ook slimmer wordt ingekocht en materialen hergebruikt kunnen worden”.

Hoe neem je je collega’s mee in deze verandering van bouwen?

“Ik vind het leuk om mijn collega’s zo nu en dan eens uit te dagen. Neem het voorbeeld van een bouwbeurs. Bij zo’n beurs vind je meerdere stands met verschillende soorten losse onderdelen. Wanneer je dit vergelijkt met een autobeurs is dit een vreemde gang van zaken. Bij een autobeurs bekijk je ook niet eerst alle losse onderdelen, maar wil je direct de gehele auto zien. Waarom doen we dat ook niet zo met huizen? We brengen ieder schroefje naar de bouwplaats en we werken bij wijze van spreken nog steeds met dezelfde baksteen zoals deze 2000 jaar geleden is uitgevonden”.

Wat is er dan nodig om woningcorporaties toch die stap te laten zetten richting Conceptueel Bouwen?

“Veranderen. Loskomen van oud denken en oud handelen. Het kost mensen tijd om afstand te nemen van de traditionele manier van bouwen. Corporaties moeten stoppen met maatwerk maken. Woningen kunnen en zullen er aan de buitenkant er anders uit kunnen blijven zien. Echter hoeft niet altijd precies maatwerk geleverd te worden. We zijn er allemaal voor hetzelfde doel; prettig woning en een woning hebben. Het product moet voldoen aan de betaalbaarheid, oppervlakte, functionaliteit en kwaliteit. Zo simpel is het. Dat is de grootste uitdaging voor woningcorporaties. Dat is een verandering die we doorgaan en dat gaat stap voor stap als een proces”.

In hoeverre draagt ‘Het Ontwikkelparcours van het programma de Bouwstroom’ bij aan die verandering?
“Deze opleiding is daarin noodzakelijk. De verandering begint bij jezelf en tijdens het Ontwikkelparcours word je op een leuke manier bewust van die gedragsverandering. Na het volgen van het Fundament heb ik ervoor gekozen een vervolgopleiding incompany te doen. Ik wil op die manier collega’s kennis laten maken met Conceptueel Bouwen”.

Is Conceptueel Bouwen de toekomst?

“Ik ben ervan overtuigd dat we steeds meer conceptueel zullen gaan bouwen. Natuurlijk zal er nog traditioneel gebouwd worden maar ik denk dat hierin een juiste mix zal ontstaan. Dat gaat zich steeds verder door ontwikkelen zodat het ook steeds normaler wordt. Het is een proces waar we momenteel in staan en om volgende stappen te kunnen zetten moeten we hierin samenwerken met andere woningcorporaties”.

Wat neem je mee na je deelname aan de training?

“Allereerst dat er nog steeds zoveel te leren valt als het gaat om Conceptueel Bouwen. Daarnaast is de training zo interessant omdat je ook geïnspireerd wordt door anderen met dezelfde motivatie. Er zijn zoveel manieren om andere mensen te laten zien hoe we het traditionele bouwen kunnen verbeteren. Tijdens deze training blijf je van elkaar leren door met elkaar te sparren en informatie te delen. Ik kijk uit naar onze incompany dag zodat ik ook mijn collega’s kan betrekken bij dit proces. Dat geeft zoveel energie”.

Benieuwd naar de training? Dat kan via deze link.