10/11/2020 | Interviews

De visie op Conceptueel Bouwen van Ilona Gerritse en Olga Görts-van de Pas van Het Netwerk Conceptueel Bouwen

Wat zijn de allergrootste aankondigingen in de bouw?

De grootste uitdaging op dit moment is te voldoen aan de grote vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen. De afgelopen jaren is er veel te weinig gebouwd en er moeten daarom snel en veel woningen bij gebouwd gaan worden om te voldoen aan de woningbehoefte in Nederland. We kunnen dit sneller doen door meer gebruik te maken van het aanbod van woningbouwconcepten die door bouwers aangeboden worden. In plaats van zelf een project te ontwikkelen koop je bestaand aanbod in!

Wat is werkelijk in essentie anders aan conceptueel bouwen dan aan hoe we tot nu toe bouwen?

Aannemers krijgen traditioneel een vraag van een opdrachtgever, opgesteld door architect en adviseurs, op basis van bestek- en bestektekeningen, en bepalen dan een prijs, eventueel vergezeld van alternatieve uitvoeringsopties. Aanbieders van bouwconcepten kennen de markt, en bedenken een oplossing voordat hij een vraag heeft gekregen. Bouwers komen proactief met een gestandaardiseerde oplossing waarvan ze overtuigd zijn dat de markt hem zal gaan inkopen/afnemen, en dat noemen we een bouwconcept. Zo’n bouwconcept kan in meer of mindere mate geïndustrialiseerd zijn. En kan meer of minder variatie bieden. Sommige concepten zijn producten, bij sommige concepten is het vrij traditionele bouwproces gestandaardiseerd. Dat betekent dat bouwers een heel ander businessmodel krijgen; in plaats van wachten tot er een vraag komt van een opdrachtgever gaat een bouwer proactief investeren in nieuwe oplossingen. Een oplossing die herhaald kan worden, die steeds verbetert,  en die bovenal past bij de behoefte van de markt. En die mede vanwege het gestandaardiseerd productieproces leiden tot lagere productie- en stichtingskosten. Continuïteit en voorspelbaarheid van de productie zijn daarbij van groot belang! En hoe groter het volume, hoe gunstiger de prijs/kwaliteitverhouding is.

Kan je wat meer vertellen over het Programma De Bouwstroom en waarom dit zo relevant is?

Samen met Aedes hebben we het Programma De Bouwstroom waarin we ons richten op woningcorporaties -de vragers. Die vragers willen we faciliteren en inspireren om van het ontwikkelen van projecten naar inkopen van bouwconcepten te bewegen. Met als doel het bundelen van de vraag.

De vragers bepalen waar behoefte aan is en formuleren WAT ze willen inkopen in een Programma van Prestatie-eisen. De HOE-vraag ligt bij de aanbieders. Er vindt een transitie plaats van zelf ontwikkelen naar inkopen wat er is.

Ter ondersteuning van dit proces om te komen tot vraagbundeling hebben we een aantal tools ontwikkeld, waaronder De Woonstandaard. Hierin zijn veelgevraagde product marktcombinaties (PMC’s) gedefinieerd en zijn basisprestatie-eisen gedefinieerd, aangevuld met veelgevraagde extra eisen op het gebied van duurzaamheid, architectuur, gezondheid en veiligheid, circulariteit. Voor de aanbieders en de toeleverende industrie biedt dit houvast bij de kwaliteit waaraan het bouwconcept tenminste moet voldoen.

Ook hebben we de Conceptenboulevard.nl: een online “showroom” waar onze leden hun concepten op aanbieden, en waar concepten met elkaar vergeleken kunnen worden.

Wat is de aanleiding geweest hier een opleiding aan te koppelen?

De kwaliteit van het opdrachtgeverschap is van groot belang: hoe beter de uitvraag is gedefinieerd, hoe beter het antwoord van de markt!

Waarom hebben jullie voor Brickton gekozen als opleidingspartner?

We hadden bij Brickton meteen een goede klik, we voelden elkaar goed aan, en hun deskundigheid op het gebied van het maken van trainingen sloot goed aan bij onze inhoudelijke deskundigheid, en ook bij onze manier van denken. We voerden inspirerende gesprekken, de dynamiek, energie en creativiteit was voelbaar! Bij Brickton denken ze in mogelijkheden en niet in beperkingen; out of the box. Het is fijn dat we samen met Aedes en Brickton de training ontwikkelden! Ieder vanuit de eigen expertise en doelstelling. Brickton positioneert zichzelf als onderdeel van de bouwketen, dat merk je. Ze weten waar ze het over hebben en ze verrassen ons. Ze snappen bij Brickton echt hoe het werkt.

Wat zijn wat jou betreft de hoogtepunten van de opleiding?

Een succesverhaal zou ‘de veranderaar’ zijn – dat je iemand echt opleidt om de verandering te leiden bij een grote corporatie. Door ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen hun mindset scherpstellen, zorgen we voor meer kwaliteit. Het betreft een organisatie en cultuurverandering. Het zou echt heel fijn zijn als we verschillende lagen binnen corporaties kunnen gaan binden en boeien. En daarmee een gezamenlijk vertrekpunt creëren. Dat start met de basisopleiding, Het Fundament, dus eigenlijk is het heel succesvol als 80% van de corporaties in Nederland mee heeft gedaan aan het programma.

Voor wie is dit opleidingstraject relevant?

Voor alle corporatie medewerkers, maar eigenlijk voor alle ‘vragers’. Dus bijvoorbeeld ook voor beleggers en investeerders. Maar in de toekomst ook voor betrokken stakeholders als gemeenten en netbeheerders. Ook zij moeten mee in deze nieuwe manier van werken.

Kan je in één zin toelichten waarom alle corporatiemedewerkers volgens jou aan dit traject zouden moeten deelnemen?

Er is gewoon een heel groot maatschappelijk probleem. De innovatieve oplossingen die door conceptaanbieders en toeleveranciers geboden wordt is belangrijk. Daar vindt veel innovatie plaats. Door vergaand industrieel en systematisch conceptueel te gaan bouwen kunnen we namelijk tempo gaan maken. Maar voor tempo moeten alle neuzen wel dezelfde kant op staan. De oplossing is eenzelfde fundament, en daarmee de gelijknamige training: Het Fundament.