6/09/2021 | Columns

Bouwpersoneel keert terug naar kantoor – 5 tips voor managers

Behouden en laten presteren van schaarse bouwprofessionals belangrijker dan ooit

Met de versoepelingen van de corona-maatregelen en het einde van de bouwvak voor alle regio’s, keren veel bouwprofessionals terug naar kantoor. Onze ‘eigen’ Lajos deelt een aantal tips voor managers, HR-afdelingen en leidinggevenden om deze periode goed te benutten. Zorgen dat professionals behouden blijven en optimaal presteren, helemaal in een schaarse markt, is nu belangrijker dan ooit.

“De kranten staan vol met berichten over stijgende materiaalkosten, ontstaan door het tekort aan materiaal. Maar we vergeten eigenlijk dat we niet alleen met materiaal, maar vooral met mensen werken. Zij maken uiteindelijk het verschil. Hout dat niet beschikbaar is, daar valt weinig aan te doen. Ervoor zorgen dat onze mensen optimaal blijven presteren, ligt wél in onze handen. Ik hoop leidinggevenden en HR-afdelingen dit inzicht mee te kunnen geven, aan de hand van een aantal tips om slim om te gaan met schaarse professionals.”

1. Blijf in contact met elkaar

“Na de bouwvak is het ideale moment om teams weer met elkaar te verbinden en zorgen dat iedereen weer bij elkaar aangelijnd is. Juist doordat alles een aantal weken stil heeft gelegen, begint iedereen weer met een frisse blik en kunnen we ook beoordelen hoe het contact tussen verschillende teams is. Zorg voor verbinding binnen én tussen teams. Alleen dan kan er optimaal samengewerkt worden.”

2. Laat oude KPI’s los

“Veel bedrijven zetten in op achterhaalde KPI’s zoals een zo hoog mogelijke omzet. Maar deze ‘ouderwetse’ KPI’s maken een bouwbedrijf niet altijd toekomstbestendiger. Integendeel juist. Zet een KPI zoals ‘een zo hoog mogelijke omzet’ om naar een zo hoog mogelijke winstgevendheid. Een organisatie moet zichzelf afvragen welke KPI’s de organisatie écht vooruithelpen.”

3. Kies voor modern leiderschap

“In het verlengde van bovenstaande, de juiste KPI’s stellen, is het ook tijd voor modern leiderschap. Waarbij managers dienstbaar zijn aan hun team en transparant en kwetsbaar durven te zijn. Juist die openheid heeft een positieve impact op werknemers. De optelsom is makkelijk gemaakt: dit leidt tot een team dat met plezier zijn werk doet en de ruimte voelt om uit te blinken in waar hij/zij goed in is.

4. Investeer in ontwikkeling

“Na een onstuimige periode is de kans groot dat veel bouwprofessionals in het najaar van baan gaan wisselen. Wil je een grote doorloop van mensen voorkomen? Investeer dan in de ontwikkeling van je mensen! Elke werkgever claimt te investeren in zijn personeel en ‘de mens centraal te stellen’. Maar wil je je als organisatie onderscheiden en goede mensen behouden? Maak je beloftes waar en zet ontwikkeling van je professionals op nummer één.

5. Benut kansen hiërarchie

“Veel bouwbedrijven zijn nog erg hiërarchisch. Alhoewel het tijd is voor modern en nieuw leiderschap, biedt deze status quo ook kansen. Als manager of leidinggevende heb je namelijk een voorbeeldfunctie, die meer geldt in bedrijven met een grotere hiërarchie. Mensen kijken immers op ‘naar boven’. Beïnvloed ­­de prestaties van je team door je voorbeeldfunctie optimaal te benutten. Helemaal nu iedereen weer (meer) naar kantoor komt.”