Verander
management

Omschrijving

Hoe reageer jij op een nieuwe collega? Hoe gaat je omgeving om met de invoer van nieuwe systemen op de werkvloer? Hoe worden grote reorganisaties aangekondigd in jouw organisatie? Verandering is complex. Omdat het om mensen gaat. Deze training gaat over veranderprocessen en het effect hiervan op het gedrag en de motivatie van mensen.

Doel

De deelnemers krijgen inzicht in effectieve veranderprocessen en hoe anderen mee te nemen in een veranderinitiatief. Zij leren de aspecten van een succesvolle verandering en echt aan te kunnen zetten tot implementatie en actie.

Na de training heeft de deelnemer

Kennis van:

  De stappen in een verandertraject
  De oorzaken van weerstand

Betrokken competenties

Aanpassingsvermogen
Durf en innoveren
Assertiviteit
Motiveren
Strategisch denken
Sturen

Inzichten in:

  Eigen veranderbereidheid
  Veranderen als een vaardigheid
  Het verschil tussen top-down en bottom-up verandering
  De complexiteit van verandermodellen
  Het belang van een vernieuwingsklimaat

Vaardigheden in:

  Een gesprek voeren over verandering met een belangrijke stakeholder
  Een belangrijke stakeholder vertrouwen geven in hun veranderaanpak
  Het analyseren van een organisatie cultuur
  Interventies voor verandering bedenken