Conflict
hantering

Omschrijving

Bij conflicthantering leer je conflicten om te buigen naar een prettige samenwerking. Van de kleinste meningsverschillen met je collega’s tot escalerende onderhandelingen met je belangrijkste stakeholder. Iedere conflictsoort heeft zijn eigen uitdagingen. Hoe buig je een conflict om naar een prettige samenwerking? In de training wordt gekeken naar het hanteren van conflicten, rekening houdend met verschillende belangen.

Doel

De deelnemers leren vanuit eigen principes te handelen in een conflictsituatie en zijn in staat escalatie van een conflict te voorkomen. Zij leren rationeel en respectvol te communiceren en met een open perspectief naar conflicten te kijken.

Na de training heeft de deelnemer

Kennis van:

  Conflictsoorten
  Conflictstijlen
  Het conflictmodel

Betrokken competenties

Aanpassingsvermogen en flexibiliteit
Assertiviteit
Feedback geven en ontvangen
Inlevingsvermogen
Integriteit

Inzichten in:

 

  Eigen conflictstijl
  Eigen emoties en gedachten ten tijden van een conflict
  Verschillende perspectieven
  Inhoudelijk vs. relationele boodschap

Vaardigheden in:

 

  Het effectief hanteren van een conflict
  Herkennen van verschillende belangen
  Kiezen van de meest effectieve strategie voor conflicthantering