Project
management

Omschrijving

In de bouw is alles een project. Lange of korte opdrachten, interdisciplinaire samenwerking en grote afhankelijkheid van tijd en stakeholders. Het brengt flinke uitdagingen met zich mee. Maar wat is projectmatig werken eigenlijk? Hoe werk je resultaatgericht met je team en hoe ga je effectief om met alle facetten van een project? Dat trainen we bij projectmanagement.

Doel

De deelnemers leren hoe planning en coördinatie binnen projecten effectief kunnen verlopen. Zij krijgen inzicht in hoe je om kunt gaan met verschillende dynamieken in het team en hoe je kwaliteits- en resultaatgericht werkt in teamverband.

Na de training heeft de deelnemer

Kennis van:

  Technieken binnen projectmanagement
  Projectplanning en organisatie

Betrokken competenties

Resultaatgerichtheid
Kwaliteitsgerichtheid
Organiseren
Samenwerken

Inzichten in:

  De uitdagingen van projectmatig werken
  De relaties binnen en rondom een project
  Effectieve samenwerking
  Financieel projectmanagement
  Complexe dynamieken binnen teams

Vaardigheden in:

 Het interpreteren van een projectbegroting
 Gezamenlijke verwachtingen en rolverdeling opstellen
 Een projectvoorstel schrijven
 Een gesprek voeren met een belangrijke stakeholder