Productief
werken

Omschrijving

Lange to-do lijstjes, opeenvolgende vergaderingen en continu een volle inbox. ‘Hard werken’ is de norm, maar is hard werken ook productief werken? In de training Productief werken krijgt de deelnemer inzicht in de effectiviteit van de manier waarop hij werkt betreft tijd en taakverdeling.

Doel

Het doel van de training productief werken is om de persoonlijke effectiviteit van de deelnemer te vergroten. De deelnemers krijgen handvatten om hun tijd en energie beter te organiseren en hier assertiever over te communiceren.

Na de training heeft de deelnemer

Kennis van:

  Het productieve brein
  Effectieve manieren om te plannen en organiseren

Betrokken competenties

Assertiviteit
Besluiten nemen
Organiseren
Plannen
Resultaatgerichtheid
Stressbestendigheid

Inzichten in:

  Eigen ‘best way of working’
  Eigen valkuilen in effectiviteit en productiviteit
  5 persoonlijke geboden voor meer productiviteit

Vaardigheden in:

  Het assertief managen van productiviteit
  Beter en realistisch plannen
  Omgang met ad-hoc taken