Leidinggeven
aan jezelf

Omschrijving

De deelnemers gaan aan de slag met eigenaarschap en leiding pakken op hun eigen carrière (en leven); dat wil zeggen vanuit eigen principes en waarden kunnen handelen en interacteren met anderen en regisseur zijn van je eigen carrière. Ook krijgen ze inzicht in hun persoonlijke talenten en valkuilen.

Doel

Deelnemers leren vanuit eigen principes te handelen en interacteren met anderen, zijn regisseur van hun eigen carrière en kunnen gebruik maken van hun persoonlijke talenten en rekening houden met hun valkuilen.

Na de training heeft de deelnemer

Kennis van:

  Eigenaarschap
  De cirkel van invloed vs. De cirkel van betrokkenheid.

Betrokken competenties

Assertiviteit
Veerkracht & doorzetten
Zelfreflectie
Samenwerking
Inlevingsvermogen

Inzichten in:

  Hoe de eigen cirkel van invloed eruitziet en hoe deze vergroot kan worden.
  Eigen waarden en principes van waaruit gehandeld en gecommuniceerd wordt.
  Assertief en proactief optreden.
  Dagelijks leven met het doel voor ogen.
  Eigen talenten en valkuilen.

Vaardigheden in:

  Regie pakken: acteren binnen de cirkel van invloed.
  Eigenaarschap nemen.
  Assertief grenzen aangeven.
  Het opstellen van een persoonlijke missie.