Contract
management

Omschrijving

In een ideale wereld zijn er heldere afspraken en werkt iedereen volgens contract. Maar in hoeverre is dit de realiteit? Ga maar eens na bij jezelf, weet jij precies wat er in het contract staat van het project waar je aan werkt? En wat staat er nou eigenlijk écht in dat contract? In deze training wordt het belang van contractmanagement duidelijk. De deelnemers leren over de verschillende contractvormen en de relevantie hiervan. Daarbij wordt duidelijk welke stakeholders en partijen betrokken zijn bij contractvorming en welke rol de deelnemer zelf heeft.

Doel

Deelnemers leren wat een goede samenwerking op basis van een contract inhoudt en kent eigen rol hierin. In deze training wordt aandacht besteed aan het leren bewaken van contractafspraken.

Na de training heeft de deelnemer

Kennis van:

 

  Verschillende contractvormen en verschillen in afspraken
  Wat is contractmanagement
  Upstream vs. downstream

Betrokken competenties

Analyseren
Initiatief en ondernemen
Samenwerken
Luisteren
Besluiten nemen

Inzichten in:

 

  Het belang van het managen van een contract
  Hoe je een contract kunt managen
  Hoe zelf om te gaan met een contract
  Hoe om te gaan met tegenstrijdigheden
  Welke afspraken allemaal vallen onder het contract

Vaardigheden in:

 

  Interpretatie van een contract