Bouwkosten
management

Omschrijving

Het beheersen van bouwkosten blijft een van de belangrijkste en meest uitdagende taken  binnen moderne bouwprojecten. Enerzijds worden projecten steeds complexer; nieuwe materialen, bouwmethoden en kwaliteitseisen brengen nieuwe risico’s en vraagstukken met zich mee. Anderzijds is het, zeker in de moderne economie, nodig om het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk in te zetten. Tot slot moet er waar mogelijk effectief aangestuurd kunnen worden op kostenreductie en kwaliteitsoptimalisatie. 

Doel

De deelnemers hebben inzicht in het belang van bouwkostenadvies en wat het betekent om bouwkosten te managen. Zij kennen de toekomst van bouwkostenmanagement en leren een nieuw perspectief aannemen voor iedere fase van de bouw. Ze weten wat de impact is van vormverandering op kosten en kunnen daarmee inzien wat de impact is van keuzes gemaakt in het voortraject.

Na de training heeft de deelnemer

Kennis van:

  De rol van bouwkosten in verschillende fases van het bouwproces
  Wat is bouwkostenmanagement
  De toekomst van bouwkostenmanagement
  Bouwkosten & duurzaamheid: impact van life cycle costing op de TCO

Betrokken competenties

Analyseren
Initiatief en ondernemen
Samenwerken
Luisteren
Besluiten nemen

Inzichten in:

  Welke aspecten allemaal meespelen bij de bouwkosten van een gebouw
   Hoe zelf creatief om te gaan met een bouwontwerp ter ondersteuning van een beperkt budget
   Wat de toekomst van bouwkosten gaat brengen (bijvoorbeeld de impact van BIM)