24/02/2023 | Blog

Zes principes om effectief te veranderen

Verandering is normaal. Het is een continu proces waar we als mens elke dag bewust én onbewust mee bezig zijn. Toch zien we dat veel professionals in de bouwsector tegen het effectief veranderen aan lopen. Want de omgeving, het team, de taak maar ook zijzelf veranderen. Hoe blijf je in die verandering meekomen? Wij hanteren zes principes als uitgangspunt.

Binnen de bouwsector verandert veel. En dat gaat snel. Vanuit ontwikkelperspectief zien we dat het bij zulke veranderingen vaak gaat over de technische verandering: een nieuw product, een nieuw proces, een nieuwe taak. Er ontstaat nu een grote beweging richting duurzame materialen. Denk aan biobased bouwmateriaal, afbreekbaar, remontabel wanden en vloeren, losmaakbare installaties of circulair materiaal. Veranderingen die technisch gezien vaak wel lukken, maar waarbij het niet altijd lukt de technieken of materialen in de praktijk ingevoerd te krijgen.

Verandering is lastig

Omdat we als development hub staan we midden in de bouw staan, horen en zien we vaak wat er goed werkt en wat niet. Zo horen en zien we ook dat de implementatie van verandering niet doorkomt. We zijn bijvoorbeeld heel actief in de circulair en conceptueel bouwen hoek – het bouwen op basis van gestandaardiseerde, herhaalbare, herbruikbare oplossingen. Een manier van bouwen die goedkoper, duurzamer en sneller werkt. Als we het concept ervan uitleggen, is er niemand die zegt dat je dit niet moet doen. Sterker nog: we krijgen eerder de vraag waarom dit niet gewoon common practice is. Het draagvlak is er dus. En de techniek is er klaar voor. Toch horen dagelijks dat er weer projecten gebaseerd op oude processen worden getenderd en aangenomen. Vreemd, toch? Want als iedereen voor wereldvrede is, waarom hebben we dat dan niet?

Veranderen blijkt dus lastig. Niet zozeer in ideevorming – want we willen het wel – maar wel in implementatie. En in de implementatie zit geen techniek. Alleen maar mensen. En leiderschap. Want zonder mensen en goed leiderschap krijgen we veranderingen niet voor elkaar. Maar hoe dan wel?

Principes voor verandering

In onze visie op ontwikkeling, is een belangrijk uitgangspunt dat we altijd werken vanuit onze veranderprincipes en niet vanuit de ‘verandertrucjes’. Dus niet alleen kijken naar welke verandermodellen er zijn en deze blind toepassen, maar kijken naar de ‘Why’.

Onze principes kom je tegen in al onze porgramma’s en trainingen. Met deze insteek maken we onze programma’s duurzamer en impactvoller. Dat wil zeggen dat het geleerde beklijft bij de professionals.

Kiezen voor effectiviteit

“Effectief menselijk gedrag wordt geleid door principes die net zo fundamenteel zijn als bijvoorbeeld de wet van zwaartekracht. De principes zijn de algemene richtlijnen voor menselijk gedrag. Het is kiezen voor de effectiviteit en niet de efficiëntie.”

– Stephen Covey

Wij hebben onze principes ook uitgewerkt voor leiderschapsthema’s en onze veranderthema’s. Want zonder deze principes kunnen we eigenlijk niets. We geloven namelijk dat als je de principes hanteert, het veranderen en implementeren een stuk simpeler gaat.

De volgende veranderprincipes zijn voor ons leidend:

1. Veranderen is mensenwerk

Overal waar je werkt in de bouwsector, werk je samen met mensen. Sterker nog, mensen staan centraal in het succes van een organisatie. Elke verandering zal gedragen moeten worden door de mensen die betrokken zijn. Eén van de belangrijkste vragen in veranderwerk is daarom ook: ‘hoe krijg je mensen mee in de verandering?’

2. Er is niet één goede manier van veranderen

Houd altijd oog voor individu én context. Elke situatie is anders en ieder heeft zijn eigen perspectief, voorkeuren en belangen. Verandering is daarom geen ‘one-size-fits-all’, maar maatwerk. Verschillende verandermodellen en -theorieën helpen om de juiste strategie te bepalen, en eventueel bij te stellen, om een verandering succesvol te laten zijn.

3. Veranderen is niet altijd een keuze maar je hebt wel keuze in verandering

Soms kies je zelf voor verandering en soms wordt de keuze voor je gemaakt. In het tweede geval lijkt het misschien alsof je geen keuze hebt. Maar die is er altijd. Namelijk de keuze hoe je met de verandering omgaat en zien waar je invloed op hebt.

4. Veranderen start bij jezelf

Een verandertraject in gang zetten bij anderen, begint bij jezelf. Je moet eerst zelfs begrijpen hoe het is om die verandering door te maken. Zo kan je jezelf verplaatsen in anderen, hen begeleiden en helpen bij de verandering. Op deze manier vergroot je de impact. En vergeet niet: goed voorbeeld doet volgen.

5. Mensen zijn goed in veranderen

Wanneer heb jij iets voor het laatst anders gedaan? Bijvoorbeeld een andere route naar werk of een nieuwe manier van je werk uitvoeren? Kleine maar toch impactvolle veranderingen. Ook gebeuren grote verandering ongemerkt over tijd. Pas als je terugkijkt, zie je het verschil. Als mensen niet goed lijken in verandering, is het misschien omdat ze de verandering (nog) niet willen of zien.

6. Een verandering kan door iedereen anders ervaren worden

Groei start aan het einde van je comfortzone. Maar wat is jouw comfortzone? Wanneer ben jij aan het leren? Voor iedereen verschilt dit. De één gaat met gemak over op een nieuw technisch systeem, de ander vindt dit lastig. Met andere woorden: iedereen kan de verandering anders ervaren.

Met deze zes principes in gedachte, is het voor de veranderaar van belang zowel zichzelf als de omgeving te analyseren. Wat werkt waar het beste en wie zijn je stakeholders in de verandering? Dit vergt leiderschap en dat hoeft niet hiërarchisch te zijn. Leiding nemen in de verandering is namelijk een verantwoordelijkheid die bij iedereen in de te veranderen omgeving ligt. En als je de principes hanteert is omgaan met – soms onbewuste – weerstand een stuk makkelijker geworden.

Principes voor verandering

De derde maandag van het jaar staat bekend als ‘Blue Monday’. Ooit bedacht om eraan te herinneren dat veel goede voornemens maar van korte duur zijn. Voornemens die opgesteld zijn om persoonlijke verandering in te zetten, maar waarschijnlijk te groot om (in één keer) te bereiken. Op deze maandag vallen veel mensen weer terug in hun oude patronen, omdat ze denken de verandering niet aan te kunnen. Maar deel je de voornemens op in kleinere en simpelere ‘deelvoornemens’, dan is de kans dat je het gaat uitvoeren vele malen groter. En de kans dat ze je lukken waarschijnlijk ook!

Soortgelijke processen zien we ook bij onze opleidingen. Veel deelnemers willen graag gelijk al het geleerde toepassen. Maar dat gaat niet. Dat is te groot. Daarom sluiten wij alle trainingen af met een experiment, een klein experiment. Zó klein dat je bijna zeker weet dat je het gaat doen. Door je veranderingen met kleine stapjes te benaderen, maak je het grote geheel makkelijker uitvoerbaar. Ook in de bouwsector.