24/06/2021 | Blog

Brickton Looped – het belang van sociale interactie

Het afgelopen jaar heeft ons veel inzichten gegeven. Een jaar dat ons verplichtte om thuis te werken, waarin we zelf de balans moesten (terug) vinden tussen werk en privé. Waarin de één erachter kwam dat thuiswerken zorgt voor meer productiviteit en flexibiliteit, maar waar de ander juist het tegenovergestelde ontdekte. Ook op het gebied van collegiale relaties waren er meer uitdagingen dan ooit. Voorheen zagen we onze collega’s vijf dagen in de week en spraken we hen terloops op de werkvloer. Dit werd plots ingeruild voor (Teams) videogesprekken met alle ongemakken van dien. Soms was de échte verbinding met onze collega’s ver te zoeken. En dat terwijl die verbinding met collega’s essentieel is voor een gezond en gelukkig leven, zowel in werk- als in privésferen. Ons verlangen om te verbinden met anderen is een fundamentele menselijke behoefte. Ook is aangetoond dat het hebben van interpersoonlijke relaties een significante impact heeft op onze mentale en fysieke gezondheid. Onze fysiologische systemen zijn namelijk zeer gevoelig voor positieve sociale interacties. 

Ook of misschien wel júist op werk zijn sociale interacties essentieel. Verschillende studies hebben aangetoond wat de voordelen zijn van sociale interactie op werk. Voordelen die niet alleen voor het individu maar ook voor de werkgevers gelden. Sociale interactie heeft een positieve impact op de betrokkenheid van werknemers, dat weer verband houdt met lagere bedrijfskosten en verbeterde prestaties. Bovendien zorgt het ervoor dat mensen innovatiever denken, meer op één lijn zitten met elkaar en simpelweg meer gemotiveerd zijn en beter werk leveren. Sounds good, right? 

Volgens Seligman is het bereiken en nastreven van geluk afhankelijk van een paar belangrijke elementen. Daar waar sociale interactie er één van is. Deze elementen heeft hij samengebracht in het PERMA-model, dat staat voor: Positive Emotions, Engagement, Relationships, Achievement en Meaning. Later is daar ook nog Vitality aan toegevoegd. Volgens Seligman kunnen deze vijf elementen mensen helpen om een leven van voldoening, geluk en betekenis te realiseren. Welzijn gaat namelijk over menselijk floreren, dat bereikt wordt door proactieve zorg voor ons lichaam en geest, net zo belangrijk is voor ons werkende als privéleven. Mensen die gelukkig zijn presteren beter dan minder gelukkige leeftijdsgenoten op hun werk. Tevens overtreffen hun fysieke gezondheid en relaties die van minder gelukkige leeftijdsgenoten. En aangezien we één derde van onze tijd op het werk besteden, is het noodzakelijk om deze elementen te blijven voeden en in balans te houden. 

Maar hoe je dat dan? En hoe werkt dat nu we steeds meer thuis (blijven) werken? Precies hier gaat onze training ‘Werken is Topsport’ over. Je leert om te gaan met jouw eigen energiebalans, wat werken in flow is en hoe jij om kan gaan met stressvolle situaties. Gezond werken noemen wij dat. Want dit gaat verder dan sporten en gezond eten. In deze training wordt er gekeken naar het hele plaatje en krijg je inzicht in je eigen energiemanagement. Deelnemers leren de bijbehorende interne processen en context die horen bij gezond werken. Op deze manier worden zij geholpen leiding te nemen om gezond aan het werk te blijven.  Met andere woorden: de elementen uit het PERMA-model worden allemaal aangetikt. 

Zoek je naar een quick win om, juist in deze tijd, wat meer plezier en betrokkenheid uit je werk te halen? Check dan regelmatig in bij je collega’s. Eerder onderzoek wijst namelijk uit dat mensen een groot gevoel van verbondenheid voelden, zowel persoonlijk als professioneel, wanneer hun collega’s bij hen incheckten. Dus de volgende keer dat je thuis zit te werken en je je wellicht geïsoleerd voelt: bel een collega op een vraag oprecht hoe het met hem/haar gaat. Je zult zien dat jullie daar allebei van opknappen! 

Meer weten over onze training Werken is Topsport? Klik hier

Bronnen: 

The PERMA Model: Your Scientific Theory of Happiness. Mariana Pascha (2020)

The surprising power of simply asking coworkers how they’re doing. Karyn Twaronite (2019).

Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. Seligman, M. E. P (2011).